Sikke Katoloğu

Posted on: Ekim 6th, 2011 by

Sikke Nedir? Nasıl Yapılmıştır?

ikke, dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir.Tedavülde olmayan, antik ve ortaçağda kullanılan madeni paralardır.

Daha açıklayıcı bir ifade ile sikke; (kullanımda olduğu dönem içerisinde) günlük alışverişte, kamu harcamalarında ve ticarette ödeme aracı olarak kullanılan, ağırlığı ve madeni miktarı devlet tarafından üzerine konan resim ve yazılarla garanti altına alınmış, belli bir şekli olan madeni parçadır.

Para – Sikke ne zaman, kimler tarafından bulundu yada icat edildi.?

Paranın icat edilmesinden önce, tarihsel gelişiminden bahsedelim öncelikle….

Zoom in (real dimensions: 900 x 969)Resim
Sikke bulunmadan önce ticarette kullanılan değişim araçları.

Avcılık ve toplayıcılıkla geçinip mağaralarda yaşayan insanlar, yerleşik yaşama geçtikten sonra İnsanlar (Neolotik Çağ M.ö.800-5.500) ekip biçmesini öğrenmişler. Tarımdan elde edilen ürünler ve evcilleştirilen hayvanlar değer düşüncesini oluşturmuş ve bunların değiş – tokuş edilmesiyle ilk ticari faaliyetler başlamıştır.

İlerleyen çağlarda insanlar madenleri (Kalkolitik M.Ö. 5500 – 3000 ve Tunç Çağı M.Ö. 3000 – 1200) bulmuş işlemiş ve onlardan süs eşyaları, silahlar, üç ayaklı kazanlar, çubuklar, ingot (öküz derisi şeklinde bakır külçe) çapalar yapmışlar ve bunları ticarette para yerine değişim aracı olarak kullanmışlardır. Küçük ödemelerdeki sorun ise belli ağırlıktaki madeni çubukların çentiklerinin koparılmasıyla aşılmıştır.

Ünlü tarihçi Herodot ilk sikkenin Lydialılar tarafından bastırıldığından bahsetmiştir. Luialılar M.Ö. 7.yy ile 6.yy büyük bir uygarlık kurmuşlardır. Araştırmacılar ilk sikkeleri M.Ö. 700 yılına tarihlemişler ancak daha sonra bu tarih 640, 630 yıllarına kadar indirilmiştir.

Sikke nasıl darp edilirmiş, kısaca bahsedermisiniz.?

Başlangıçta doğada hazır halde bulunan altın ve gümüş karışımı olan madde sikke basımında kullanılmış, daha sonra zamanla madenler eritilip pul haline getirildikten sonra sikke pulu olarak kullanılmıştır. Basit bir sikke darphanesinde, örs, çekiç, ıstampa, ön ve arka yüz kalıpları ve maşa bulunmaktadır.

Zoom in (real dimensions: 900 x 1075)Resim
Sikke darbı sırasında kullanılan aletler.

Elde edilen sikke pulları ateşte ısıtıldıktan sonra, bir kişi maşa ile sikke pulunu örs üzerindeki kalıba koyuyor, bir diğer kişi üst baskı ıstampasını tutuyor, diğer bir kişi de çekiçle üst tampaya vurur.Başlangıçta sadece ön yüzde motif kullanılırken, ilerleyen dönemlerde arka yüzde de motif kullanılmıştır. Bu şekilde bir basım için, sikke basımından önce ön ve arka yüz kalıpları hazırlanmıştır..

Zoom in (real dimensions: 900 x 751)Resim
Antik dönemden basit bir darphane görüntüsü.

kaynak;
Müze Arşivi
Anadolu Medeniyetleri Müzesi.

 

Ermeni Sikkeleri

HETOUM-Zabel Ermeni Sikkeleri

HETUMID (Hetoumian) Hanedan Sikkeleri

Post Roupenian Ermeni Sikkeleri

Ermeni Levon Sikke

Kilikya Ermeni Sikkesi

Klikya Bilinmeyenleri

Bizans Sikkeleri

Bizans İmparatorluğu Sikkleri 491-1458 M.S.

Bizans Altın Sikkeleri

Bizans Mühür Sikkleri

Grek (Yunan) Sikkeleri

Grek Sikkeleri_1

Grek Sikkeleri_2

Grek Sikkeleri_3

Grek Sikkeleri_4

Grek Sikkeleri_5

Roma Sikkeleri

Roma Altın Sikkeleri

Roma Gümüş Sikkeleri

 Roma Sikkeleri Milattan Önce 50 yılı

Roma Sikkleri Milattan önce 99-50 Yılları

Roma Sikkeleri Milattan Önce 100- 150 Yılları

Roma Sikkeleri M.Ö 150 Yıl Olanlanlar

 

İslam Sikkeleri

Emevi ve Abbasi Sikkeleri

İslam Halefleri Sikkeleri 999-1506 M.S.

 

Osmanlı Sikkeleri

 

II.Murad Osmanlı Sikkeleri

Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Sikkeleri 

I. Ahmed Osmanlı Altın Sikkeleri

I. Yavuz Sultan Selim Osmanlı Sikkeleri

1.Yıldırım Beyazıd Sikkeleri

1.Murat Osmanlı Sikkeleri

Orhan Gazi Akçeleri

Sahte Sikkeler

Sahte Sikkelerde Modern Makine İzleri

Pres Hatasından Bilinen Sate Sikkeler

Sikke Temizleme Yöntemleri

 

Yeni Bulunmuş Sikkeyi Islatıp Temizleme Yöntemi

Adım Adım Sikke Temizleme ve Aletleri

Gümüş Sikkeler de Lİmon Suyu Faktörü

Definecilik İle İlgili Her Şey

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld

 

Leave a Reply

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.